نام شهید :محمدرحیم احمدی ورگ
تاریخ تولد :۱۳۴۴/۰۱/۰۲
نام پدر :حسینعلی
تحصیلات :پایان دوره ابتدایی
شغل :
تاریخ شهادت :۱۳۶۷/۰۲/۱۷
نحوه شهادت :اصابت ترکش به کمر
محل تدفین :زادگاهش
توضیحات :در روستای تازه اوغاز از توابع شهرستان شیروان دیده به جهان گشود. پدرش حسینعلی و مادرش کلثوم نام داشت.به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت.با سمت تک تیر انداز در ماووت عراق شهید شد.