نام شهید :نوروزمحمد احمدی
تاریخ تولد :۱۳۴۴/۰۳/۰۲
نام پدر :برات محمد
تحصیلات :دوره ابتدایی
شغل :کشاورز
تاریخ شهادت :۱۳۶۵/۱۰/۰۹
نحوه شهادت :اصابت ترکش
محل تدفین :زادگاهش
توضیحات :در روستای قزلقان از توابع شهرستان بجنورد به دنیا آمد. پدرش برات محمد و مادرش گل پری نام داشت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بر اثر اصابت ترکش مجروح شد و در یکی از بیمارستان های تبریز بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید.