نام شهید :عبدالرضا اربابی
تاریخ تولد :۱۳۴۱/۰۶/۰۱
نام پدر :عقیل
تحصیلات :پایان دوره ابتدایی
شغل :
تاریخ شهادت :۱۳۶۲/۱۲/۰۸
نحوه شهادت :
محل تدفین :در شهر درق تابعه شهرستان گرمه
توضیحات :در شهرستان بجنورد دیده به جهان گشود. پدرش عقیل و مادرش منور نام داشت.ازدواج کرد.به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ۱۳۶۲× در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و پس از تفحص ، در شهر درق تابعه شهرستان گرمه به خاک سپرده شد.