نام شهید :زین العابدین اختیاری
تاریخ تولد :1336/02/09
نام پدر :احمدرضا
تحصیلات :خواندن و نوشتن
شغل :کارگر کارخانه یخ
تاریخ شهادت :1366/01/29
نحوه شهادت :اصابت ترکش به پا
محل تدفین :روستای رویین
توضیحات :سال 1358 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. بعنوان بسیجی در جبهه ضور یافت . با سمت نیروی .احد توپخانه در بانه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید