نام شهید :حسین احمدی مراغتی
تاریخ تولد :1346/10/19
نام پدر :شیرعلی
تحصیلات :ابتدایی
شغل :راننده
تاریخ شهادت :1367/04/21
نحوه شهادت :
محل تدفین :روستای مراغه
توضیحات :با سمت دیده بان در شرهانی مشغول فعالیت بود که به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه باقی ماند