ظفر (4)
  • ۱۷:۳۹,دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

ظفر (4)

قرارگاه عملیاتی و برون مرزی رمضان نـیروی زمیـنی سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری معارضان کرد عــراقی در روز 28 آبـان ماه 1366 عملیات نـامنظم ظفـر 4 را در اسـتان دهـوک کردستان عراق ترتیب داد.

قرارگاه عملیاتی و برون مرزی  رمضان  نـیروی زمیـنی سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری معارضان کرد عــراقی در روز 28 آبـان ماه 1366 عملیات نـامنظم  ظفـر 4  را در اسـتان  دهـوک  کردستان عراق ترتیب داد.   در این عملیات که در شمار سلسله عملیاتهای نامنظم ظفر و در عمق منتهی الیه جبهه شمالی دشمن بــا هــدف انهدام تاسیسات نظامی­ اقتصادی عراق صورت گرفت نیروهای خودی با رمز  یا رسـول الله (ص)  به مقر لشگر 119 پیاده ارتش عراق مسـتقر در شـهر دهوک حمله برده و ضمن انهدام آن به تخریب تاسیسات انتقال برق سد ایـن شهر به میزان 60 درصد و مرکز پست و تلگراف پمپ بنزین مقر پلیس و مخابرات به میزان 40 درصد پرداختند. همچنین نیروهای عمـل کننـده توانستند با مسدود کردن موقت راه ترانزیتی عراق­ ترکیــه 10 پایگاه حفاظتی این مسیر را منهدم ساخته و صدها کشته و زخمی از دشمن بـر جای گذارند .