ظفر (1)
  • ۱۷:۳۵,دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

ظفر (1)

یکي از عملیاتهاي نامنظم در سال 1366 که توسط نـیروي زمیـني سپاه پاسـداران انقــلاب اســلامي و بــا هدایت و فرماندهي قرارگاه رمضان و همکاري معارضان کرد عراقي به اجـرا درآمـد عملیات ظفر 1 در منطقــه دهوک و استان سلیمانیه کردستان عراق بود

یکي دیگر از عملیاتهاي نامنظم در سال 1366 که توسط نـیروي زمیـني سپاه پاسـداران انقــلاب اســلامي و بــا هدایت و فرماندهي قرارگاه  رمضان  و همکاري معارضان کرد عراقي به اجـرا درآمـد عملیات  ظفر 1  در منطقــه عملیــاتي اسـتاني  دهوک  و استان  سلیمانیه  کردستان عراق بود. این عملیات در روز 27 شهریور ماه 1366 در گســتره اي به وسعت 30 کیلومتر مربع و در عمق 200 کیلومتري خاک عراق انجام شد.  نیروهاي خودي ضمن انهدام مراکز نظامي دشمن شــهر  کاني ماسي  از توابع فرمانداري  عمادیه  را آزاد کرده و 60 پایگاه حفـاظتي دشمن در اطراف این شهر و محور ارتبــاطي بــا  توفه  و  زاخو  را از میان بردند. همچنین مراکز گردان مستقر در منطقه از تیپ  بیگــاره  ارتش دشمن پایگاه هاي حفاظتي دشمن در منطقه  کیله زرده  سلیمانیه و مقـر گردان 19 خفیفه متلاشي شده و ده ها دستگاه تانک و نفربر شــماري خودرو انواع سلاح سبک و نیمه سنگین و چندین انبار مهمات نابود گردید. شمار کشته زخمي و اسراي دشمن در این عملیات 1500 نفر گــزارش شده است.