شهید شیخ فضل الله نوری
  • ۱۷:۲۵,دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

شهید شیخ فضل الله نوری

این عملیات که با شیوه غیرکلاسیک (محدود) در تـاریخ 25 اردیبهشـت ماه 1360 صورت گرفت منجر به 2 کیلومتر پیشروی و تسخیر تپه های مدن شد.

این عملیات که با شیوه غیرکلاسیک (محدود) در تـاریخ 25 اردیبهشـت ماه 1360 صورت گرفت منجر به 2 کیلومتر پیشروی و تسخیر تپه های  مدن  در محور شهید  موذنی  در شمال آبـادان ­ کـه دشمن از آن برای دیده بانی بهره می برد ­ گردید. در این حمله نیروهای سپاه پاسـداران و ارتش با میزان نیروی برابر شرکت کردند و موفق به انهدام منطقه مورد نظر گردیدند.